3 Ekim 2015

Öğretmen Not Çizelgesi

Okullarımızın E-okul sistemine geçişi ile ilköğretim okullarında 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Not Defteri yerine Not Çizelgesi gelmiştir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında yapılan son düzenlemelere göre Not Çizelgesi mecburiyeti kaldırılmış ve öğrencilere verilen notlar E-Okul sistemine işlenmeye başlamıştır. Ortaöğretim okullarımızda ise Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan son düzenlemeler ile not defteri mecburiyetinin kaldırıldığı 04 Eylül 2010 tarihli Resmi Gazetede bildirilmiştir.
Okullarımız (özellikle kalabalık mevcutlu olanlar) hem öğrencileri tanıma amaçlı, hem de ders esnasında değerlendirmeleri not alabilmek için Öğretmen Not Çizelgesi veya Öğretmen Not Defteri talep etmektedir. Not Defteri/Çizelgesi artık tutulması zorunlu bir evrak değil, öğretmenlerimizin işini kolaylaştıracak faydalı bir evrak olarak düşünülebilir.

Genel Dersler İçin Not Çizelgesi

Teknoloji Tasarım Not Çizelgesi

Görsel Sanatlar Çizelgesi